Hutsik

Total: 0,00 €
Images: 

Matraka

20,00 €

Talde-joko dibertigarria, haurrak zein haurrak ez direnak lagun artean gozatzeko. Trebea zara mimika egiten, kantatzen, marrazten, galderei erantzuten eta hitzak definitzen? Hori guztia erakutsi beharko duzu, zuk edo zure taldeak jokoa irabazi dezan. Haurrak  eta helduak elkarrekin jolasteko egokia da. 500 proba dakartza, bost kategoriatan banatuta. Esar sailkapena: Arau soileko jokoa.

Oinarrizko konpetentziak:

  • Pentsatzen eta ikasten ikasi (informazioaren interpretazioa, informazioa sortzea: pentsamendu sortzailea, erabakiak hartzea, arazoak konpontzea, baliabide kognitiboen erabilera)
  • Komunikatzen ikasi (ahozko hizkuntza, idatzizko hizkuntza, kontzientzia sozio-komunikatiboa)
  • Elkarrekin bizitzen ikasi (pertsonen arteko harremana, elkarlana eta talde-lana, gizarte-bizikidetzarako arauak, arazoak konpontzea)
  • Norbera izaten ikasi (gorpuztasuna, nork bere buruaren estimua, autonomia, sentsibilitate estetikoa, integrazio pertsonala)
  • Egiten eta ekiten ikasi (fase analitikoa: informazioa hartzea eta gordetzea; sortze-fasea: ideia berriak eta konponbideak lantzea; berritze fasea: ideiak gauzatzea; ekite-prozesuaren aplikazioa)

Curriculum-arloak:

  • Lehen Hezkuntza: Euskara eta literatura (ahozko komunikazioa; komunikazio idatzia; literatura-hezkuntza)
  • Natura-, Gizarte- eta Kultura-ingurunearen ezagutza (ingurunea eta hura iraunaraztea; pertsonak, kulturak eta gizarte-antolakuntza). Artea (musika entzumen bidez hautematea eta ulertzea; musika-adierazpena, - interpretazioa eta -sorkuntza). Gorputz-hezkuntza (gorputz-adierazpena eta komunikazioa)

Edukia: musika, kultura, geografia, hizkuntza, kirolak, zientzia.

Arloa: 
Hizkuntza: